Now loading.
Please wait.

Menu

Veilig voedsel


Voedselveiligheid is een basisvereiste voor de productie van voedingsmiddelen. Veilig voedsel is verankerd in wettelijke eisen ten aanzien van hoe operatoren hun voedselveiligheidsysteem moeten uitvoeren (HACCP). Het is ook verankerd in wettelijke normen ten aanzien van contaminanten. Liprobel is lid van de Europese federatie FEDIOL. De Europese Gids voor de industriële productie van voedermiddelen van FEDIOL is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Liprobel is lid van de Belgische Feed Chain Alliance Ovocom en steunt het Europese systeem voor certificering van voedermiddelenproductie EFISC. Liprobel stelt haar kennis op het vlak van voedselveiligheidborging van lipids en proteins ter beschikking ten dienste van effectief en efficiënt voedselveiligheidbeleid.